Ylse Hoogendoorn

Gezondheidszorgpsycholoog

guote
There is a crack in everything, that is how the light gets in.
Ylse Hoogendoorn

Drs. Ylse Hoogendoorn studeerde orthopedagogiek aan de universiteit Leiden en volgde daarna de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij heeft ervaring in diagnostiek en behandeling van zowel kinderen als volwassenen. Het belang van relaties, gezinnen en families inspireerde haar om de opleiding tot systeemtherapeut te volgen.

 
Ylse vindt het belangrijk om het verhaal van de cliënt in een bredere context te begrijpen. Ze is gespecialiseerd in gezins- en relatietherapie. Zij is tevens bekend met cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte en inzichtgevende therapie. Als het past bij de cliënt kunnen ook non-verbale en mindfulness technieken worden toegepast in de therapie. Dit wordt afgestemd met de wensen en behoefte van de cliënt. Vanuit onderzoek blijkt dat we geen specifieke behandelvormen als meest effectief kunnen aanwijzen. Wel blijkt dat de werkrelatie tussen cliënt en therapeut een belangrijke factor is. Om die reden is Ylse gewend om regelmatig met de cliënt te bespreken of deze zich voldoende begrepen en geholpen voelt binnen de therapie. 
 
Collega's en cliënten beschrijven Ylse als warm, betrokken en rustig. Ze is in staat om vanuit een open houding naar mensen te luisteren en hen proberen te begrijpen. Dit ziet zij als basis voor de therapie waarin gewerkt kan worden naar wenselijke en haalbare verandering voor de cliënt. Ylse probeert met een positieve houding in het leven te staan, al is dat voor ieder mens wel eens lastig. Dat doet haar denken aan een tekst van Leonard Cohen: there is a crack in everything, that's how the light gets in...
 
Ylse is getrouwd en heeft twee kinderen. In haar vrije tijd is ze graag buiten en besteedt haar tijd aan haar gezin, sporten en vrienden. 
 
U kunt bij Ylse terecht voor de verschillende behandelvormen:
  • Cognitieve gedrags therapie (CGT),
  • Interpersoonlijke therapie (IPT),
  • Comet (therapie op gebied van negatief zelfbeeld),
  • Cognitieve gedrags therapie gericht op eetproblematiek (CBT-E),
  • Systeemtherapie,
  • Relatietherapie,
  • Acceptance commitment therapie (ACT), 
  • Oplossingsgerichte therapie.
  • Mindfulness based congnitive therapie (MBCT)
 
Ylse is beschikbaar voor het maken van afspraken op maandag, dinsdag en woensdag. 
 
Nummer BIG-registratie: 29919439625
AGB-code: 94100571