Tarieven

Ook in 2019 wordt zorg in de Basis GGZ vergoed vanuit de basisverzekering. Het zorginstituut Nederland heeft een document opgesteld, waarin staat vermeld welke klachten wel en niet vergoed worden. Zie hier het document.

Faas Psychologie heeft in 2019 contracten gesloten met bijna alle zorgverzekeraars voor de basis GGZ (niet met Menzis). Dit geldt ook voor de specialistische GGZ (met uitzondering van CZ en Menzis). 

Om meer onderscheid te maken tussen lichte en zware psychologische zorg, wordt de zorg ingedeeld in vier categorieën. Deze vier categorieën vormen samen de 'Generalistische Basis GGZ'. Cliënten met lichtere psychische problemen hoeven hierdoor niet meteen doorverwezen te worden naar tweedelijns psychologische zorg (de Specialistische GGZ).
Faas Psychologie biedt vier verschillende producten aan: PT (transitieprestatie/ onvolledig behandeltraject, maximaal 120 minuten), PK (kort, maximaal 294 minuten), PM (middel, maximaal 495 minuten) en PI (intensief, maximaal 752 minuten).
Welk product u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt tijdens de intake met u besproken.
Hoeveel producten u vergoed krijgt, is in 2019 afhankelijk van uw verzekeraar.

In 2019 krijgt u bij alle zorgverzekeraars zoveel producten vergoed als u nodig heeft. De uitzondering hierop vormt CZ (hieronder vallen: OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA, Delta Lloyd Zorgverzekering N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V. en OHRA Ziektekostenverzekeringen). Bij CZ krijgt u maximaal één product per diagnosegroep vergoed met een maximum van twee producten per jaar.

Voor de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. In 2018 is dit eigen risico €385,-. Dit betekent dat u voor behandelingen uit uw basisverzekering de eerste €385,- zelf betaalt. Het eigen risico wordt altijd door uw zorgverzekeraar met u verrekend.

Voor zorg die niet valt onder de curatieve GGZ, kunt u behandeld worden in het product OVP. U betaalt in dat geval zelf de rekeningen.

No Show

Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd (tijdens werkdagen). Zie voor de regeling de algemene voorwaarden.

Tarieven