Zorgverzekering 2019

10/12/2018 Zorgverzekering 2019

Wilt u in 2019 verzekerd zijn van goede psychische zorg, die volledig vergoed wordt? Let dan goed op bij het afsluiten van uw zorgverzekering voor het komend jaar.

Voor 2019 hebben wij met de meeste verzekeraars contracten afgesloten voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ. De uitzondering hierop vormen Menzis en CZ. Met Menzis hebben wij geen contract afgesloten. Met CZ hebben wij slechts een contract afgesloten voor de basis GGZ en geen contract voor de specialistische GGZ. Dit betekent dat de vergoeding afhankelijk is van uw polis. Indien u een restitutiepolis heeft, zult u 100% vergoed krijgen, bij een naturapolis kan dit percentage echter lager liggen. Indien er geen sprake is van een contract, wordt er geen omzetplafond gehanteerd, dus kunnen wij iedereen in behandeling nemen.

Sommige verzekeraars werken met een omzetplafond. Dit is een budget dat wordt verstrekt aan zorgaanbieders. Wanneer dit budget op is, worden behandelingen van cliënten bij deze verzekeraar  niet meer vergoed. Dit betekent dat wij wanneer er geen budget meer is, geen nieuwe cliënten meer kunnen aannemen.

Er is geen sprake van een omzetplafond bij: Multizorg, CZ, Menzis, Caresq en DSW.

Er is wel sprake van een omzetplafond bij: Achmea en VGZ,

U heeft tijdens de behandeling altijd een regiebehandelaar. Voor de Basis GGZ is dit minimaal een GZ-psycholoog en voor de SGGZ is dit minimaal een psychotherapeut of klinisch psycholoog. Bij DSW, Achmea en Caresq kunt u tijdens een traject in de SGGZ indien gewenst ook grotendeels door een GZ-psycholoog worden behandeld. Indien uw huidige behandelaar een GZ-psycholoog is en u wordt doorverwezen naar de SGGZ, dan is het bij deze verzekeraars ook in 2018 mogelijk om de behandeling bij uw GZ-psycholoog te continueren.

Indien u vragen heeft over uw verzekering voor 2018, kunt u contact opnemen met het secretariaat of dit tijdens uw volgende afspraak bespreken.


Laatste berichten

2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010