Vergoedingen zorgverzekeraars 2015

12/11/2014

Ook in 2015 wordt zorg in de Basis GGZ vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn echter wel enkele wijzigingen ten opzichte van 2014.

Ook in 2015 wordt zorg in de Basis GGZ vergoed vanuit de basisverzekering. Faas Psychologie heeft contracten gesloten met alle zorgverzekeraars en biedt vier verschillende producten aan: PT (onvolledig behandeltraject, maximaal 120 minuten), PK (kort, maximaal 294 minuten), PM (middel, maximaal 495 minuten) en PI (intensief, maximaal 752 minuten). Welk product je vergoed krijgt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie en wordt tijdens de intake bekeken.
In 2015 krijg je bij vrijwel alle zorgverzekeraars zoveel producten vergoed als je nodig hebt. De uitzondering hierop vormt CZ (hieronder vallen: OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA en Delta Lloyd Zorgverzekering N.V., OHRA Zorgverzekeringen N.V. en OHRA Ziektekostenverzekeringen). Bij CZ krijg je maximaal één product per diagnosegroep vergoed met een maximum van twee producten per jaar.
Bij VGZ worden bij de polissen Bewuzt Basis, IZA Gezond Samen Polis Natura en Cares Natura Selectief in de Basis GGZ geen behandelingen vergoed gericht op angststoornissen, depressieve stoornissen en somatoforme stoornissen. Er is in 2015 geen eigen bijdrage en het risico voor zorg bedraagt €375,-. Dit betekent dat je voor behandelingen uit je basisverzekering de eerste €375,- zelf betaalt.
Voor meer informatie hierover, kan je contact met ons opnemen.


Laatste berichten

2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010