Gezocht: Een voorzitter en twee leden RvT

13/07/2021

Voor de Raad van Toezicht (RvT) van Faas Psychologie zijn we op zoek naar een voorzitter en twee leden RvT.

Over Faas Psychologie 

Faas Psychologie is een vrijgevestigde psychologie praktijk die in 2010 is opgericht door klinisch psycholoog Ariane Faas. De praktijk is inmiddels een aantal jaar gevestigd in Huis ter Wadding te Voorschoten.  

Faas Psychologie staat voor een exclusieve zorgbeleving voor haar patiënten. Dit betekent dat patiënten in een veilige en prettige omgeving terecht komen en geholpen worden door een multidisciplinair team van ervaren psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Patiënten kunnen bij Faas Psychologie terecht voor psychologische hulp, psychotherapie, psychiatrische consultatie, systeemtherapie en partnerrelatietherapie.  

Faas Psychologie heeft een platte organisatiestructuur. De directeur-bestuurder van Faas Psychologie is verantwoordelijk voor de aansturing van circa 25 werknemers. Het gaat hierbij om ondersteunende functies, klinisch-, GZ- en basis-psychologen, psychotherapeuten, een psychiater, huisarts en stagiaires.  

Het bestuur is eenhoofdig en eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. 

De ambitie van Faas Psychologie is om de locatie Voorschoten verder te professionaliseren en de patiënttevredenheid steeds verder te verbeteren. Op korte termijn zal Faas Psychologie transformeren van vrijgevestigde praktijk naar instelling (Wtzi / Wtza). Op de middellange termijn is de doelstelling om verschillende vestigingen in de regio te openen om zoveel mogelijk mensen met een behoefte aan psychologische hulp te kunnen helpen.     

 

De Raad van Toezicht  

Door de transitie van vrijgevestigde praktijk naar instelling zijn we op zoek naar een RvT. De RvT bestaat uit drie leden. De Raad houdt positief, doch kritisch, toezicht op het functioneren van de bestuurder en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening en de belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen. De RvT heeft een adviserende rol, fungeert als klankbord voor de bestuurder en treedt op als werkgever van de bestuurder. De RvT is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire taken. Bij voorkeur zijn de volgende ervaringen en expertises in de Raad vertegenwoordigd: ondernemerschap, bestuurlijk, financieel-economisch, marketing & communicatie, digitale transformatie, zorg en zorgverzekeraars. 

In verband met de transitie van vrijgevestigde praktijk naar instelling zoekt Faas Psychologie een Voorzitter en twee leden RvT. Van de RvT wordt op hoofdlijnen het volgende verwacht: 

 1. De RvT ziet erop toe dat de bestuurder bestuurt conform de ambities en doelstellingen van de organisatie. 
 2. De RvT houdt de juiste afstand; de RvT beperkt zich tot de (strategisch) essentiële onderwerpen, tot hoofdlijnen van beleid en vastgestelde prestatie-indicatoren. 
 3. De RvT kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, houdt daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van de bestuurder en stemt deze af met de bestuurder. 
 4. De RvT levert door zijn kennis, ervaring en netwerk toegevoegde waarde aan de ontwikkeling van de organisatie. 

 

Profiel: Voorzitter Raad van Toezicht 

Voor de rol van voorzitter dient een kandidaat voor deze positie te beschikken over: 

 • ervaring in de rol van voorzitter in een toezichthoudend orgaan of als Raad van Bestuur; 
 • goed inzicht in de hedendaagse governance; 
 • academisch werk- en denkniveau; 
 • affiniteit met zorg en ondernemerschap; 
 • een relevant breed netwerk. 

Specifieke taken van de voorzitter zijn: 

 • aanspreekbaar zijn voor de overige leden van de RvT en de bestuurder; 
 • onderhouden van het contact met de bestuurder en de RvT hierover informeren; 
 • coördinatie van alle activiteiten van de RvT; 
 • primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT; 
 • voorbereiden van de vergaderingen en het zorgen voor een efficiënt verloop van deze vergaderingen; 
 • toezien op adequaat functioneren van de RvT; 
 • toezien op het functioneren van de bestuurder. 

 

Twee leden Raad van Toezicht  

Voor de verdere invulling van de RvT zoeken we naast een voorzitter ook twee RvT leden. We zoeken daarbij naar een profiel dat zich richt op 1) de financieel-economische kant van de bedrijfsvoering en een profiel dat zich richt op 2) het ondernemerschap en de groei van de organisatie. 

 

Profiel: Financieel-economisch 

Voor deze rol zoeken we een energieke kandidaat die beschikt over: 

 • Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control; 
 • Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (zorg)organisatie; 
 • Affiniteit met ontwikkelingen binnen de zorgmarkt; 
 • Een relevant breed netwerk; 
 • Academisch of HBO werk- en denkniveau. 

 

Profiel: Ondernemerschap 

Voor deze rol zoeken we een verfrissende kandidaat die beschikt over: 

 • Ervaring met ondernemen, binnen of buiten de zorg;  
 • Kennis van en ervaring met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap; 
 • Affiniteit met ontwikkelingen binnen de zorg; 
 • Een relevant breed netwerk; 
 • Academisch of HBO werk- en denkniveau; 

 

Vergoeding en tijdsbesteding 

De leden van de RvT ontvangen een vergoeding van € 100 per maand per persoon. De voorzitter ontvangt een vergoeding van € 150 per maand. De RvT vergadert viermaal per jaar, daarbij behoren de gebruikelijke voorbereidingen. De voorzitter heeft ieder kwartaal een overleg met de bestuurder. 

Solliciteren en contact  

Wanneer u geïnteresseerd bent in een van de betreffende vacaturs van de RvT van Faas Psychologie ontvangen we graag uiterlijk 31 juli uw motivatiebrief en curriculum vitae. U kunt deze mailen naar info@faaspsychologie.nl. 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Richard Faas, directeur strategie via 06-51510071 of r.faas@faaspsychologie.nl 
 


Laatste berichten

2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010