Behandelingen voorlopig online via beeldbellen

14/10/2020

Vanwege het toenemende aantal COVID-19 besmettingen vinden er géén afspraken meer plaats op de praktijk.

Premier Rutte heeft aangegeven dat het coronavirus teveel ruimte heeft gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Als gevolg hiervan zijn er strengere maatregelen aangekondigd. Centraal staat hierbij onder andere het beperken van het aantal contactmomenten en reisbewegingen. Naast het voorkomen van verdere besmettingen is het voor Faas Psychologie van groot belang dat we de zorg kunnen continueren. 

Op basis van de huidige situatie volgen we de volgende richtlijnen: 

ALLE behandelingen vinden vanaf donderdag 15 oktober plaats middels beeldbellen en er vinden GÉÉN afspraken meer plaats in de praktijk. 

De afspraken zullen plaatsvinden middels beeldbellen via Therapieland. Voor het beeldbellen is het van belang dat u plaatsneemt in een rustige ruimte waar u niet zal worden gestoord. Zorgt u voor een computer met camera en microfoon en een goede internetverbinding. Test vooraf uw verbinding en of alles goed werkt. U krijgt voor aanvang van de afspraak een mail met daarin een link voor het beeldbellen. 

U dient gedurende uw afspraak telefonisch bereikbaar te zijn. Uw behandelaar zal bij afwezigheid van uw kant tweemaal proberen contact te zoeken. Het no show beleid volgens onze algemene voorwaarden zal worden gehandhaafd indien u niet bereikbaar bent.

Wij begrijpen heel goed dat dit vervelende maatregelen zijn. Wij begrijpen ook zeer goed dat face-to-face soms een prettigere en efficiëntere manier is om uw afspraak te hebben. 

Onze prioriteit ligt echter bij uw en onze gezondheid. Alleen op deze manier kunnen wij de continuïteit van de zorg waarborgen. 


Laatste berichten

2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010