Behandeling van aanpassingsstoornis bij (ex-)kankerpatiënten

04/07/2018

Bericht voor verwijzers: Faas Psychologie neemt deel aan een pilot voor de behandeling van aanpassingsstoornis bij (ex-)kankerpatiënten.

Voor (ex-)kankerpatiënten die een periode van intensieve behandeling in het ziekenhuis hebben afgerond maar nog wel moeite hebben zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden die de ziekte en de behandelingen met zich mee brengen, bestond tot voor kort geen mogelijkheid voor psychologische zorg, vergoed vanuit de basisverzekering. De aanpassingsstoornis was immers vanaf 2012 uit het basispakket gehaald.

Om deze groep patiënten toch de nodige zorg voor hun psychische klachten te kunnen bieden is het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) een landelijke pilot gestart.

Hierbij wordt samengewerkt met diverse GGZ-instellingen en vrijgevestigde praktijken waarvan behandelaren staan ingeschreven in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO).

Faas Psychologie neemt ook deel aan deze pilot en Rolf Wijvekate is de klinisch psycholoog die als behandelaar in het bovengenoemd deskundigenbestand staat ingeschreven.

U kunt (ex-) kankerpatiënten waarvan u vermoedt dat ze een aanpassingsstoornis hebben vanaf nu dus ook doorverwijzen naar Faas Psychologie waar ze verder zullen worden geïnformeerd over de pilot en de behandelmogelijkheden van de aanpassingsstoornis.


Laatste berichten

2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010