Informatie

Uw behandeling start altijd met een individuele intake. Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en zullen uw vragen worden beantwoord. Daarnaast zullen wij u een heleboel vragen stellen om aan het einde van het gesprek te kijken of er afspraken gemaakt kunnen worden en hoe deze afspraken er uit zullen zien. De intake kan plaatsvinden op de praktijk of middels videochat.

Na de intake zal deze worden besproken door de indicatiestaf, bestaande uit (klinisch) psychologen en de psychiater. Er wordt gekeken welke behandeling geindiceerd is en het beste bij uw klachten past.

Tijdens uw eerste behandelgesprek zal er gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld waarin doelen ten aanzien van de behandeling worden geformuleerd. Er wordt afgesproken welke vorm van behandeling het beste bij u past.
Wij bieden de volgende therapievormen aan:
-Individuele behandeling (face-to-face of via videochat): een op maat gemaakt programma waarbij het aantal en de frequentie van de sessies besproken zal worden.
-Groepsbehandeling: voor dieet-psychologie is het mogelijk om een groepsbehandeling te volgen. De behandeling bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur (in de avonduren) gevolgd door terugkombijeenkomsten.
-Online behandeling: consulten via de mail waarbij het aantal en de frequentie van de sessies zal worden besproken.
-Telefonische behandeling: telefonische consulten waarbij het aantal en de frequentie van de sessies zal worden besproken.
-Blended behandeling: een combinatie van verschillende behandelvormen (over het algemeen individuele behandeling in combinatie met online behandeling)

ROM

Wij maken gebruik van Routine Outcome Measurement (ROM). Met behulp van ROM worden regelmatig (in ieder geval aan het begin en aan het einde van de behandeling) metingen gedaan bij de patient met als doel het evalueren en eventueel bijstellen van de behandeling. Voor de patient levert dit informatie op in hoeverre er tijdens het behandeltraject vooruitgang wordt geboekt. Uw behandelaar kan daardoor goed monitoren of de behandeling aanslaat en of de behandeling het gewenste effect heeft. Wij maken gebruik van de Outcome Questionnaire 45 (OQ'45).
Wij hebben een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van de ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het contract kunt u hier inzien. Wij leveren echter geen gegevens aan aan derden.

Multidisciplinaire richtlijnen

Wij werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen. Dat betekent dat wij die behandeling kiezen, waarvan bewezen is dat deze het meest effectief is. In Nederland wordt sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hierbij zijn vele beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. U kunt de multidisciplinaire richtlijnen hier raadplegen.
Daarnaast maken wij gebruik van de zorgstandaarden die zijn ontwikkeld door het kwaliteitsnetwerk GGZ. De zorgstandaarden en generieke modules kunt u hier vinden.

E-health

Wij werken met Therapieland bij het verrichten van blended en online behandelingen. Dit betekent dat de behandeling zowel op de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. De zorg die plaatsvindt via Therapieland valt onder de verzekerde zorg.

Het is tevens mogelijk om via een beveiligde verbinding uw afspraken middels beeldbellen te laten plaatsvinden. Ook deze gesprekken vallen onder de verzekerde zorg.

Verwijzers

Met meerdere verwijzers zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de samenwerking.
Indien u wordt verwezen naar Faas Psychologie zal er in veel gevallen bij uw verwijzer reeds triage hebben plaatsgevonden. Tijdens het intakegesprek vindt de diagnostiek en indicatiestelling plaats. Er worden afspraken gemaakt over de behandeling. Wanneer u daar toestemming voor geeft en akkoord gaat met de inhoud van de brief, wordt na het intakegesprek schriftelijk aan uw verwijzer teruggekoppeld welke diagnose is gesteld en welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van de behandeling. Aan het einde van de behandeling wordt tevens indien u daar toestemming voor geeft en indien u akkoord gaat met de inhoud, schriftelijk aan uw verwijzer doorgegeven hoe de behandeling is verlopen en wat het resultaat van de behandeling is. Wanneer wij u doorverwijzen van de basis GGZ naar de specialistische GGZ zal er, indien u de zorg vergoed wilt krijgen door uw zorgverzekeraar, schriftelijk aan uw huisarts gemeld moeten worden dat u wordt doorverwezen van de basis GGZ naar de specialistische GGZ.

Indien wij niet in staat zijn u de gepaste zorg te leveren, zullen we u terugverwijzen naar de huisarts met indien mogelijk een advies voor verdere behandeling.
In geval van crisis dient u zich tot uw huisarts te wenden en zal de huisarts eventueel contact opnemen met de crisisdienst van de GGZ in uw regio.

De psychologen van Faas Psychologie maken gebruik van een professioneel netwerk. Hieronder vallen huisartsenpraktijken, collegapsychologen en –psychotherapeuten (APCL), GGZ-instellingen, Cooperatie PsyAlite. Dit netwerk kan worden ingezet bij (medicatie) consultatie, op- en afschaling, diagnostiek en doorverwijzingen.

Informatiebrochure

Onderstaande brochure geeft informatie over de behandeling. Er staat in vermeld wat u kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding en de algemene voorwaarden zijn geregeld, wat de wederzijdse rechten en plichten zijn en op welke wijze u een klacht kunt indienen.

Dieet-psychologie

Wij zijn gespecialiseerd in dieet-psychologie. Wij hebben een unieke training ontwikkeld waarbij u leert om controle te krijgen op uw eetgedrag. De training is geen dieet, maar een psychologisch programma. Wij helpen u er achter komen welke gedachten u heeft en u leert bij ons anders denken zodat u controle krijgt op uw eetgedrag.

Onze visie is dat elk verantwoord dieet om af te vallen werkt, maar dat het aanpassen van je eetgedrag alleen niet voldoende is. Naast ‘anders leren eten’, moet je vooral ook ‘anders leren denken’. Want alles wat we doen, wordt bepaald door wat we denken. Te veel eten wordt veroorzaakt door bepaalde gedachten, zoals ‘ik voel me rot, ik moet iets eten om me beter te voelen’, ‘dit eten kan ik niet weerstaan’, ‘het lukt me toch nooit om af te vallen’, ‘het maakt niet uit als ik dit één keer eet’ of ‘ik heb het nu toch al verpest’. Om af te vallen en op gewicht te blijven is het van belang anders om te gaan met gedachten over eten, diëten, afvallen en jezelf. Cognitieve gedragstherapie is de enige psychologische therapie die bewezen effectief is bij afvallen en op gewicht blijven.

Veel voorkomende automatische gedachten:
- Het lukt me nooit om af te vallen.
- Ik voel me rot, ik moet iets eten.
- Het maakt niet uit als ik dit één keer eet.
- Ik heb iets onverstandigs gegeten, nu kan ik mijn dieet de rest van de dag ook wel vergeten.
- Het is zo moeilijk altijd maar op dieet te zijn, ik wil ermee stoppen.
- Dit eten kan ik echt niet weerstaan.

Wat wij doen:
Het doel van de training is controle te krijgen over uw eetgedrag.
U leert in deze training:
- naar uw eigen eetgedrag kijken
- uw eetpatroon veranderen
- omgaan met verleidelijke situaties
- het verschil maken tussen buikhonger en hoofdhonger
- beweging een plek geven in uw dagelijks leven
- hoe u excuses voor te veel eten de baas kunt zijn
- welke gedachten uw gevoelens negatief beïnvloeden en hoe u deze kunt stoppen
- problemen oplossen die kunnen leiden tot ‘emo-eten’
- eten weigeren dat u wordt aangeboden
- hoe u van uw eetbuien afkomt
- bezigheden vinden waardoor de kwaliteit van uw leven zal verbeteren
- negatieve en ondermijnende gedachten opsporen en deze veranderen
- volhouden en wat u moet doen bij een misstap

POH-GGZ dienst

Als huisarts verwijst u uw patiënten naar de juiste zorg. U kunt verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of de Specialistische GGZ (SGGZ). Ook het is mogelijk dat huisartsenzorg of zelfzorg gepast is. Voor een juist advies en verwijzing kunt u ondersteuning nodig hebben van een praktijkondersteuner (POH-GGZ). Direct en betrouwbaar advies moet onafhankelijk zijn van de beschikbare uren van uw eigen (parttime) POH-GGZ, de hoge kosten verbonden aan het kennis- en opleidingsniveau van uw eigen POH-GGZ, en de investering benodigd voor het in dienst nemen van uw eigen (fulltime) POH-GGZ.

Om direct een betrouwbaar advies in te winnen bij een POH-GGZ, kunt u te allen tijde de casus van uw patiënt voorleggen aan een POH-GGZ van Faas Psychologie. De POH-GGZ van Faas Psychologie kan flexibel door u ingehuurd worden op uw praktijk.

Wat voor dienstverlening kunt u verwachten van onze POH-GGZ?

Online screening en diagnoseadvies à €40,- per patiënt

 • Digitale screening van uw patiënt middels online aangeboden vragenlijsten;
 • Gebruik van de Mirro screener;
 • Koppeling met onder meer Zorgmail;
 • Beoordeling van de vragenlijst door het triageteam van Faas Psychologie;
 • Telefonisch vraag verhelderend gesprek tussen POH-GGZ en uw patiënt;
 • (Diagnose- en verwijs)advies aan de huisarts.

Telefonisch POH-GGZ consult à €40,- per consult

 • Ondersteuning van en advies aan uw eigen POH-GGZ;
 • Voorleggen casus patiënt aan GZ-psycholoog of Klinisch Psycholoog;
 • Behandel- en diagnoseadvies binnen 20 minuten.

Diagnostisch onderzoek à €170,- per onderzoek

 • Aanvullende informatie over de diagnose;
 • Uitgebreide klachtenanamnese inclusief indicatie voorgeschiedenis en omgevingsfactoren;
 • Heldere indicatie van de ernst en complexiteit van de klachten;
 • Risico inschatting patiënt;
 • Psychologische beoordeling door een BIG-geregistreerde therapeut;
 • Concrete werkdiagnose.

Inhuur of detachering van een POH-GGZ (desgewenst bij u in de praktijk) à €65,- per uur

 • Inhuur van een POH-GGZ als u zelf geen POH-GGZ in dienst heeft;
 • Flexibel uw POH-GGZ behoefte invullen;
 • Één tot meerdere dagdelen beschikbaar op uw óf onze praktijk;
 • Fulltime in te zetten.  

Waar u ook voor kiest, wij helpen u graag de juiste zorg op de juiste plaats te krijgen. U kunt ons bereiken via 071-5426143 of info@faaspsychologie.nl.

Erkend leerbedrijf

In 2018 is Faas Psychologie door de RINO groep en door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven erkend als leerbedrijf.
Bij Faas Psychologie staan kwaliteit en ontwikkeling hoog in het vaandel. Volgens ons hoort hierbij het opleiden van ons huidige personeel, (toekomstige) psychologen en toekomstige administratieve werknemers.

In 2018 is Faas Psychologie erkend als opleider voor GZ-psychologen door de RINO groep. Zo helpen we psychologen niet alleen bij het verdiepen van hun kennis maar blijven we zelf ook scherp en op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de GGZ.

Ook werd de praktijk erkend als leerbedrijf door de S-BB waardoor we studenten mogen opleiden tot secretaresse, medewerker secretariaat en receptie, en managementassistent/directiesecretaresse.

Deze erkenningen en opleidingsplekken zijn een mooie aanvulling op de stagemogelijkheden die we al aanboden voor studenten in opleiding tot psycholoog.