Zoom

Voor het veilig en betrouwbaar werken met behulp van videochat maken wij gebruik van Zoom

Alle face-to-face gesprekken kunnen eveneens plaatsvinden via videochat.

De voordelen van videochat:
- U heeft minder reistijd
- U kunt vanuit uw veilige plek met ons communiceren

U krijgt op het tijdstip dat u een afspraak heeft een mail van uw behandelaar met daarin een link die u kunt openen. Let er op dat u bij het openen van het scherm klikt op JOIN AUDIO BY COMPUTER, zo activeert u het geluid.

Indien u vragen heeft over de mogelijkheden van Zoom in uw behandeltraject, kunt u hierover contact opnemen met uw behandelaar of met het secretariaat.